ECOM - wysokosprawne chromatografy cieczowe w przystępnej cenie

ECS03

Izokratyczny system analityczny

Wysokosprawny chromatograf cieczowy złożony z detektora UV-VIS, termostatu do kolumn, pompy analitycznej oraz bloku na eluenty. Detektor oferuje zakres długości fali 190-600 nm, bardzo niski poziom szumów oraz do 100 Hz szykości próbkowania.

Komunikacja odbywa się za pomocą portu szeregowego RS232 lub Ethernet (LAN). System nie wymaga żadnych dodatkowych przetworników sygnału.

System wyposażony jest w ręczny dozownik oraz oprogramowanie Clarity.