ECOM - wysokosprawne chromatografy cieczowe w przystępnej cenie

ECS11

Izokratyczny system preparatywny

Wysokosprawny chromatograf cieczowy złożony z detektora UV-VIS DAD, pompy preparatywnej oraz bloku na eluenty. Detektor oferuje jednoczesny pomiar przy czterech długościach fali, bardzo niski poziom szumów oraz do 100 Hz szykości próbkowania.

Komunikacja odbywa się za pomocą portu szeregowego RS232 lub Ethernet (LAN). System nie wymaga żadnych dodatkowych przetworników sygnału.

System wyposażony jest w ręczny dozownik oraz oprogramowanie ECOMAC.